Acoperiş 2017-05-27T08:10:01+00:00

Termoizolaţie interioară a acoperişului înclinat între căpriori

În condiţiile creşterii costurilor cu energia şi a micşorării spaţiilor de locuit, mansardele neutilizate sunt din ce în ce mai des transformate în spaţii de locuit. Deoarece căpriorii vechilor clădiri au de obicei o grosime de doar 10 pană la 14 cm, grosimea materialelor convenţionale de termoizolare nu este suficientă pentru aplicare între căpriori, pentru conformarea la noile cerinţe de protecţie termică. Ţinând cont de conductivitatea termică extrem de redusă a spumei poliuretanice şi a capacităţii sale mari de termoizolare la grosimi reduse de strat, se poate renunţa la o dublare a căpriorilor, lucru costisitor atât din punctul de vedere al costurilor, cât şi al consumului de timp.
Coeficientul de transfer termic în funcţie de grosimea stratului de spumă poliuretanică aplicat:
— grosime 40,0 mm – 0,61 W/m2K;
— grosime 60,0 mm – 0,46 W/m2K;
— grosime 80,0 mm – 0,37 W/m2K.

Termoizolaţie exterioară a acoperişului înclinat pe căpriori

Prin aşa-numita termoizolaţie pe căpriori se înţelege termoizolaţia aplicată deasupra căpriorilor. In acest caz termoizolaţia este aplicată pe căpriorii acoperişului dinspre exterior. Apoi se face invelirea termoizolaţiei. Căpriorii şi cofrajele de lemn pot să rămană vizibile din interiorul incăperii. Termoizolarea pe căpriori este avantajoasă atunci cand sunt necesare renovarea energetică şi o nouă invelitoare a acoperişului, iar mansarda este locuită. Ca şi in cazul termoizolaţiei masive pentru acoperişul în pantă, spuma poliuretanică este aplicată direct pe cofraj, care este fixat pe căpriorii acoperişului. Pentru că stratul de termoizolare exterior este supus unor oscilaţii mari de temperatură, stabilitatea dimensională a materialului, spuma poliuretanică ajută la prevenirea formării fisurilor sau a deformărilor.

Coeficientul de transfer termic în funcţie de grosimea stratului
de spumă poliuretanică aplicat:
— grosime 40,0 mm – 0,58 W/m2K;
— grosime 60,0 mm – 0,41 W/m2K;
— grosime 80,0 mm – 0,32 W/m2K.

Termoizolarea pe acoperişuri înclinate masive

Acoperişurile masive sunt formate, în principiu, din pereţi exteriori înclinaţi cu toate caracteristicile structurale asociate. Acoperişul este asamblat din elemente prefabricate, rapid, pe şantier, de către producător, de aceea este posibilă aproape orice formă de acoperiş. Deoarece acoperişurile masive sunt făcute de regulă din beton sau beton celular
(BCA), prezintă mai ales avantaje din punctul de vedere al protecţiei acustice şi la incendiu. Ele acţionează ca un ecran împotriva zgomotelor de pe stradă sau de la avioane şi asigură protecţie mare la incendiu.  Spuma poliuretanică pulverizabilă este aplicată simplu, rapid  şi fără complicaţii pe suprafaţa uscată şi desprăfuită a  acoperişului.
Coeficientul de transfer termic depinde de grosimea stratului  de spumă poliuretanică aplicat:
— grosime 40,0 mm – 0,61 W/m2K;
— grosime 60,0 mm – 0,42 W/m2K;
— grosime 80,0 mm – 0,33 W/m2K.

 

Termoizolare pe acoperişurile plane masive

Acoperirea acoperişurilor plane se numără printre domeniile principale de aplicare pentru spuma pulverizabilă poliuretanică. Termoizolarea acoperişurilor plane impune cerinţe mari materialului de termoizolare pentru că acoperişul plan trebuie să reziste la diverse solicitări precum oscilaţii mari de temperatură, expunere la zăpadă, ploaie, vânt. Este dovedit că aplicarea de spumă poliuretanică pe acoperiş aduce economii de timp de pană la 80% şi economii de investiţii de pană la 50% faţă de procedeul de termoizolare convenţional. Chiar şi membranele bituminoase  pot fi acoperite fără probleme cu spumă. Ca încheiere se mai aplică doar un strat de protecţie la UV.
Coeficientul de transfer termic în funcţie de grosimea  stratului de spumă poliuretanică aplicat:
— fără termoizolare (grosime 0,0 mm) – 4,49 W/m2K;
— grosime 40,0 mm – 0,61 W/m2K;
— grosime 60,0 mm – 0,42 W/m2K.

Termoizolare a acoperişurilor industriale plane uşoare

Ca şi în cazul izolării acoperişurilor plane masive, termoizolarea acoperişurilor industriale se numără printre aplicaţiile tradiţionale ale spumei poliuretanice. Acoperişurile halelor de depozitare, producţie, expoziţionale sau de sport sunt de obicei din tablă profilată trapezoidală şi prezintă deschideri relativ mari. Aceste construcţii uşoare de acoperiş necesită un material de termoizolare uşor, pentru a putea suporta sarcinile suplimentare de la zăpadă, vânt şi ploaie. Spuma poliuretanică poate fi aplicat fără rosturi pe tabla  profilată, aşadar şi direct în adânciturile sub formă de jgheab. După aceea, stratul de termoizolare trebuie să fie prevăzut cu protecţie la UV. Bariere împotriva vaporilor, pardoseli  înclinate sau alte materiale suplimentare nu sunt necesare.
Coeficientul de transfer termic în funcţie de grosimea  stratului de spumă poliuretanică aplicat:
— fără termoizolare (grosime 0,0 mm) – 6,83 W/m2K;
— grosime 40,0 mm – 0,64 W/m2K;
— grosime 60,0 mm – 0,44 W/m2K.